PHP клас

Для зручності використання Unisender API пропонуємо спробувати розроблений нами клас для PHP. Даний клас є універсальним, він не застаріє, навіть якщо ми додамо нові методи чи змінимо порядок виклику.

Використовуючи наш клас, ви повністю абстрагуєтесь від мережевого рівня та працюєте безпосередньо з методами Unisender.

Як підключити PHP клас до вашого проекту на PHP

require_once("UniSender/UnisenderApi.php"); //підключаємо файл класу
$apikey="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890"; //API-ключ до вашого кабінету
$uni=new UnisenderApiWrapperUnisenderApi($apikey); //створюємо екземпляр класу, з яким потім працюватимемо

Методами класу є методи API, описані в документації. Наприклад, щоб створити новий список у вашому особистому кабінеті, вистачить написати:

$result=$uni->createList(Array("title"=>"OurNewList"));

Зауважте, що API-ключ уже передавати не треба, клас це робить автоматично. У змінну $result буде записано відповідь, яка надійде від API. Відповідь кодується у формат JSON, тому, щоб його прочитати, потрібно виконати таку команду:

$answer = json_decode($result);

Детальну документацію методу json_decode представлено ​​тут.

Розберемо складніший приклад — надсилання одиничного SMS повідомлення за допомогою методу sendSms.

$phone='+380123456789';
$sender='UniSender';
$text='This is test message from UniSender';
$result=$uni->sendSms(Array("phone"=>$phone,"sender"=>$sender,"text"=>$text));

У змінні $phone, $sender, $text записуються телефон одержувача, ім'я відправника та текст повідомлення відповідно. Далі ми, так само як і в попередньому випадку, викликаємо метод sendSms і передаємо туди параметри.

Важливо зазначити, що є методи, де параметр сам по собі є асоціативним масивом. Наприклад, параметр fields у методі subscribe. У цьому випадку створюємо масив $fields із потрібними нам полями.

$fields['phone']='+380123456789';
$fields['Name']='UserName';
$fields['email']='test@example.com';

Далі викликаємо метод subscribe, передаючи масив потрібного параметру.

$result=$uni->subscribe(Array(....,"fields"=>$fields,...);

Завантажити клас для PHP

Ви знайшли відповідь на ваше питання?

0
0