Правила користування сервісом

Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування сервісом ( «Правила», «Правила користування») перед використанням веб-сайту www.unisender.com і його програмного забезпечення ( «Сервіс»), керованого ECOMZ Holding Limited ( «Ліцензіар», «Ми» , «Ми» або «наш»).

 

Ваш доступ до Сервісу та його використання залежить від вашої згоди і дотримання цих Правил. Ці Правила поширюються на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які користуються або отримують доступ до Сервісу.

 

Отримуючи доступ до Сервісу або використовуючи його, ви погоджуєтеся дотримуватися цих Правил. Якщо ви не згодні з будь-якої частиною Правил, ви не можете отримати доступ до Сервісу.

 

Ці Правила користування встановлюють умови, відповідальність, політику конфіденційності, політику cookies, політику анти-спам і умови використання між ECOMZ Holding Limited і Вами як користувачами Сервісу ( «Користувач», «Ви»).

 

Політика щодо платного Сервісу регулюється окремою угодою, укладеною між вами і ECOMZ Holding Limited або одним з його партнерів в залежності від вашої країни проживання або реєстрації.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.1. Програмне забезпечення (ПЗ) – програма Ліцензіара для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), представлена в об’єктивній формі як сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп’ютерних пристроїв з метою отримання певного результату, включаючи породжувані нею аудіовізуальні відображення, що її супроводжують , а також її оновлення, що інсталюються на серверах і в мережі Ліцензіара, доступ до яких здійснюється за допомогою інтернет-сайту, розташованого за адресою http://www.unisender.com, з допомогою яких Кінцевий користувач може здійснювати Електронні розсилки, а також використовувати інші функціональні можливості ПО, передбачені ним.

 

1.2. Ліцензіар – власник виключних майнових прав на Програмне забезпечення, а саме «ECOMZ HOLDING LIMITED».

 

1.3. Ліцензія – право на користування Програмним забезпеченням на умовах, визначених у цих Правилах.

 

1.4. Кінцевий Користувач (Користувач) – фізична дієздатна, що досягла повноліття особа або юридична особа – Сторона цих Правил, яка виступає ліцензіатом і отримує право використовувати Програмне забезпечення в обсязі і на умовах, передбачених Правилами.

 

1.5. Територія – необмежена територія, на яку поширюється дія наданих відповідно до Правил прав на користування Програмним забезпеченням.

 

1.6. Одержувач – фізичні особи, які погодилися отримувати інформаційні розсилки від Користувача і знаходяться в базі клієнтів Користувача, підключені до стільникових мереж Операторів зв’язку для отримання SMS-повідомлень (Абоненти Операторів зв’язку), або використовують електронну пошту для отримання e-mail повідомлень.

 

1.7. Електронна розсилка – масова доставка повідомлень за допомогою електронної пошти та SMS і / або Додатку Viber.

 

1.8. SMS (Short Message Service) – служба коротких повідомлень, що дозволяє відправляти і приймати короткі текстові повідомлення, призначені для мобільних телефонів рухомих і наземних мереж зв’язку, в тому числі стандарту GSM.

 

1.9. Повідомлення Viber – означає повідомлення, ініційоване Кінцевим Користувачем і що доставляється через Додаток Viber до Одержувачів, які надали згоду Кінцевому Користувачеві отримати таке повідомлення. Таке повідомлення може містити текст (до 1000 символів на будь-якій мові), зображення, кнопки (посилання на URL-адресу) в будь-якій комбінації.

 

1.10. Додаток Viber – означає в першу чергу мобільну платформу, розроблену Viber Media S.àr.l, яка складається з системи VoIP, служби обміну повідомленнями, груп та інших засобів взаємодії, які можуть бути встановлені на мобільному, планшетному і настільному пристрої.

 

1.11. Рекламні та / або Інші повідомлення – це повідомлення, що містять рекламні / промо матеріали і / або бізнес-пропозиції, і / або будь-яку іншу комерційну інформацію, і / або вітальні повідомлення, та / або комбінацію Транзакційних повідомлень і рекламних / промо матеріалів / вітального послання і повідомлення, які не можна розглядати як Транзакційні повідомлення.

 

1.12. Транзакційні повідомлення – означають транзакційні повідомлення, призначені для конкретного Одержувача, і містять сервісну інформацію для Одержувача про транзакції / дії, виконані на користь або проти Одержувача і які не містять рекламних матеріалів та / або промо інформації та / або будь-якого вітального повідомлення.

 

1.13. Viber ID – унікальний цифровий код, який формується після узгодження і реєстрації Кінцевого Користувача компанією Viber Media S.àr.l, і використовується такою компанією для ідентифікації Кінцевих користувачів ліцензіатом своєму обладнанні.

 

1.14. Особистий Кабінет – віртуальний особистий кабінет Кінцевого Користувача, розташований на серверах Ліцензіара і знаходиться за адресою http://cp.unisender.com/, доступ до якого здійснюється після авторизації (введення імені користувача і пароля, відомих тільки Кінцевому Користувачу) по протоколу обміну даними HTTPS

 

1.15. Grey listing – одна з технологій захисту від несанкціонованої кореспонденції. Принцип цієї технології полягає в імітації виникнення тимчасових помилок з’єднання на сервері Одержувача, щоб відсікти деякі види швидкої розсилки спаму. Затримка в доставці повідомлень може варіюватися випадковим чином до декількох годин.

 

1.16. Скарга на спам – одна з таких подій:

 

а) повідомлення від Одержувача або від антиспам-організації про отримання небажаної кореспонденції;

 

б) блокування поштових серверів і URL-адрес Ліцензіара на великих Інтернет-ресурсах;

 

в) надходження FBL-скарги від поштового сервера Одержувача.

 

1.17. FBL – технологія, при якій Ліцензіар повідомляється поштовим сервером Одержувача про скаргу останнього на отримання небажаного повідомлення від Кінцевого Користувача. Як правило, ця подія виникає в момент натискання Одержувачем повідомлення на кнопку «Це спам».

 

1.18. Спам – масова доставка повідомлень широкому колу осіб, що не висловлювали явного згоди на отримання даної інформації.

 

1.19. Інформаційні матеріали – будь-які матеріали (включаючи, але не обмежуючись: текстові, графічні, аудіо-, відеоматеріали і т.д.), що містяться в повідомленнях Електронної розсилки Кінцевого Користувача, що розміщуються останнім в ПО.

2. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

2.1. Ці Правила є юридично зобов’язуючим договором між Вами і Ліцензіаром. Якщо Ви хочете використовувати Сервіс, Вам необхідно повністю і беззастережно прийняти всі положення даних Правил і умови «Політики конфіденційності», яка розміщена за адресою http://www.unisender.com/ua/privacy-notice/, «Політики Cookie», яка розміщена за адресою https://www.unisender.com/ua/cookies-policy/) і «Політики Анти-СПАМ», яка розміщена за адресою https://www.unisender.com/ua/antispam/ ). Політика конфіденційності, політика Cookie і політика Анти-СПАМ нерозривно пов’язані з Правилами Сервісу і можуть бути змінені час від часу.

 

2.2. Для використання Програмного забезпечення Користувач зобов’язаний зареєструвати (створити обліковий запис) на веб-сайті Ліцензіара http://www.unisender.com. Після такої реєстрації Користувач отримує доступ до Особистого Кабінету за допомогою даних авторизації (логін, пароль), введених Користувачем в момент його реєстрації на веб-сайті.

 

2.3. Користувач не має права використовувати Програмне забезпечення з метою або способами, які не зазначені в Правилах та / або з метою або способами, які порушують умови Правил.

 

2.4. Надані згідно п.2.2. Правил права можуть здійснюватися Користувачем в межах Території (п.1.5), в період дії і включають в себе: самостійне тестове використання ПЗ (відтворення ПЗ) з метою проведення розсилок за адресами передплатників Користувача. Платне використання Сервісу регулюється окремою угодою, укладеною між Вами і ECOMZ Holding Limited або одним з його партнерів в залежності від вашої країни проживання або реєстрації.

 

2.5. Користувачеві заборонено надавати третім особам дані авторизації від Особистого Кабінету або іншим способом надавати третім особам можливість використання ПЗ.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Використання Програмного забезпечення Користувачем здійснюється за допомогою Особистого Кабінету, в якому Користувач самостійно формує текст повідомлень і доручення на відправку e-mail і SMS повідомлень Одержувачам в необхідний час.

 

3.2. У разі якщо сервера Одержувачів використовують технологію “Grey listing”, час доставки повідомлень на такий сервер може бути збільшено відповідно тривалості тимчасової відмови від отримання кореспонденції.

 

3.3. Користувач зобов’язаний формувати доручення на відправку будь-яких типів повідомлень тільки при наявності згоди на отримання таких повідомлень від Одержувачів. Користувач самостійно і за свій рахунок попередньо отримує такі згоди, врегулює претензії будь-яких третіх осіб, в тому числі Одержувачів повідомлень, органів державної влади з усіх питань, що випливають з порушення Користувачем умов Правил.

 

3.4. Користувач підтверджує і погоджується з тим, що після закінчення Терміну дії (TTL) для Повідомлення Viber і після того, як Одержувачу було відправлено заміщуюче повідомлення, Одержувач може як і раніше отримувати спочатку відправлені Повідомлення Viber, навіть якщо SMS з тим же контентом вже доставлено. Причина такої доставки полягає в платформі Viber, яка буде намагатися доставити таке Повідомлення Viber протягом чотирнадцяти (14) календарних днів або в будь-який інший період, який може бути змінений Viber Media S.àr.l час від часу в залежності від його технічних можливостей.

 

3.5. Для відправки Рекламних і / або Інших повідомлень через Додаток Viber Користувач повинен забезпечити, щоб перше повідомлення, відправлене кожного Одержувача, представляло собою Транзакційне повідомлення (не Рекламні та / або Інші повідомлення).

 

3.6. Користувачеві заборонено здійснювати розсилання повідомлень, які не відповідають чинному законодавству та / або законодавству країни Одержувача; порушують чиї-небудь права інтелектуальної власності; порушують права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, містять фотографії або відеоролики, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення фотографії або відео з її участю); містять комп’ютерні віруси або програми (або посилання на них), здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення або засобів телекомунікації будь-яких осіб, в тому числі розсилки, що містять:

 

а) спам;

 

б) недостовірну інформацію

 

в) ненормативну лексику;

 

г) шкідливе і неліцензійне ПЗ;

 

д) заклики до расової, релігійної, статевої дискримінації;

 

е) авторський матеріал і торгові марки третіх осіб, які використовуються без згоди власника авторських прав;

 

ж) матеріал еротичного, порнографічного або образливого характеру

 

з) Спеціальні категорії персональних даних в розумінні Art. 9 GDPR.

 

3.7. Користувач погоджується, що деякі розсилки, включаючи, але не обмежуючись, випадками, коли зміст розсилки не відповідає вимогам, встановленим Правилами або чинному законодавству або містить ознаки того, що Одержувачі не погоджувалися на отримання даної розсилки, можуть бути блоковані Програмним забезпеченням для відправки.

 

3.8. У кожне повідомлення, що надсилається Програмне забезпечення в обов’язковому порядку включає посилання, за яким Одержувач може відмовитися від отримання розсилок Користувача. Користувач не має права приховувати або маскувати це посилання.

 

3.9. Забороняється інтеграція функцій ПЗ в сторонні сайти і сервіси, за винятком випадків коли така інтеграція прямо дозволена Ліцензіаром; вчиняти дії, спрямовані на введення Ліцензіара та / або інших користувачів ПЗ та / або Одержувачів в оману; реєстрація в ПЗ від імені або замість іншої особи, за винятком випадків, коли це особа надала Користувачу такі повноваження на підставі довіреності або іншого законного документа, оформленого відповідно до чинного законодавства; розкривати технологію або декомпілювати ПЗ за винятком випадків і лише в тій мірі, коли такі дії явно дозволені чинним законодавством, незважаючи на наявність в Правилах даного обмеження.

 

3.10. Забороняється надання права на використання і / або доступу до ПЗ третій особі, якщо це не передбачено спеціальною угодою з Ліцензіаром. Передача також не може бути опосередкованою, наприклад, шляхом здійснення переуступки.

 

3.11. Користувач гарантує, що зберігання, обробка, копіювання, відтворення, поширення та інше використання Інформаційних матеріалів, що надаються Користувачем в рамках ПО, і які містять інтелектуальну власність (включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д.,) не порушує будь-яких прав.

 

3.12. Використовуючи ПЗ Користувач надає Ліцензіару право використовувати надані Користувачем Інформаційні матеріали в тому в обсязі, який необхідний для обробки запитів Користувача за допомогою ПЗ і обговорений в Правилах.

4. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач має право:

 

4.1.1. Використовувати Програмне забезпечення на умовах і в обсягах, передбачених Правилами.

 

4.1.2. Звертатися до Ліцензіара з метою отримання технічної та іншої консультаційної підтримки, пов’язаної з використанням програмного забезпечення

 

4.2. Користувач зобов’язаний:

 

4.2.1. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати право платного використання Програмного забезпечення відповідно до окремого договору, укладеного між Вами і ECOMZ Holding Limited або одним з його партнерів в залежності від вашої країни проживання або реєстрації.

 

4.2.2. Не включати до бази адрес Одержувачів, які не дали згоду на отримання розсилки. Видаляти з бази адрес Одержувачів, які відмовилися отримувати розсилку.

 

4.2.3. Не вчиняти будь-яких дій, які можуть порушити працездатність ПО.

 

4.2.4. Не робити розсилки в інтересах третіх осіб за базою своїх Одержувачів, за винятком випадків, якщо Одержувачі погодилися з отриманням такої інформації.

 

4.2.5. Не пошкоджувати, блокувати, перевантажувати або яким-небудь іншим способом завдавати шкоди мережам, серверам, де встановлено ПЗ. В іншому випадку, Користувач зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані вищезазначених дій, а Ліцензіар має право призупинити дію Правил до тих пір, поки Користувач не припинить подібні дії і завдані збитки не будуть належним чином компенсовані.

 

4.2.6. самостійно нести всі витрати, пов’язані з доступом до мережі Internet, оплатою трафіку та ін.

 

4.3. Ліцензіар має право:

 

4.3.1. Призупинити можливість використання ПЗ Кінцевим Користувачем у випадках проведення необхідних профілактичних (регламентних) і ремонтних робіт, які будуть плануватися на час, коли це може завдати найменшої шкоди Користувачеві і інформувати про це Користувача по електронній пошті, вказаній їм в Особистому Кабінеті, не менше ніж за 2 (два) робочих дні до дати проведення таких робіт.

 

4.3.2. Оновлювати версії Програмного забезпечення;

 

4.4. Ліцензіар зобов’язаний:

 

4.4.1. Надати Користувачу право використання ПЗ згідно замовленої і оплаченої Користувачем номенклатури ПЗ згідно окремого договору, укладеного між Вами і ECOMZ Holding Limited або одним з його партнерів в залежності від вашої країни проживання або реєстрації.

 

4.4.2. Гарантувати, що прийняття Правил чи не порушує виключних майнових прав Ліцензіара;

 

4.4.3. Надавати Користувачу консультаційну підтримку, пов’язану з використанням ПЗ по будь-яких каналах зв’язку, перерахованим на сторінці www.unisender.com/en/contacts. в робочий час (будні дні з 8 до 19 годин, часовий пояс UTC +3).

 

4.4.4. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману від Користувача, не розголошувати, не публікувати і захищати від доступу до неї третіх осіб (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Умови оплати за платне користування Програмним забезпеченням регулюються окремим договором, укладеним між Вами і ECOMZ Holding Limited або одним з його партнерів в залежності від країни проживання або реєстрації .

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ

6.1. Надання Ліцензіаром Користувачеві права тестового використання ПЗ підтверджується Правилами.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Програмне забезпечення надається Користувачеві «як є» (as is) відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципі. Це означає, що за проблеми, що виникають в процесі доступу, оновлення, підтримки та експлуатації ПЗ (в т.ч. Проблеми сумісності з іншими програмними продуктами), невідповідності результатів використання ПЗ очікуванням Користувача, а також за будь-які наслідки, які виникають внаслідок використання або невикористання ПЗ Користувачем, Ліцензіар відповідальності не несе. Програмне забезпечення не призначене і не може бути використано в інформаційних системах, що працюють в небезпечних середовищах або обслуговуючих системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі може створити загрозу життю людей або спричинити великі матеріальні збитки.

 

7.2. Ліцензіар не несе відповідальності за неотримання або несвоєчасне отримання Одержувачем повідомлень Користувача з огляду на те, що:

 

– доставка SMS-повідомлень Одержувачам Оператором стільникового зв’язку можлива тільки в межах зони радіо покриття базовими станціями відповідних мереж;

 

– на якість доставки SMS-повідомлень можуть негативно впливати такі фактори як фізичні перепони, що перешкоджають поширенню радіохвиль, погодні та атмосферні явища, випадки радіо-інтерференції, а також аварії в телекомунікаційних мережах, до яких підключені програмно-апаратні комплекси Ліцензіара;

 

– мобільний телефон передплатника може бути вимкнений в момент доставки SMS-повідомлень;

 

– при доставці e-mail повідомлень поштову скриньку Одержувача може бути заблоковано або оператор зв’язку, що надає послуги електронної пошти Одержувачам, може відмовити в прийомі листів з технічних чи інших причин, в тому числі через невідповідність змісту листа вимогам оператора зв’язку;

 

– поштовий сервер Одержувача відмовляється приймати повідомлення, грунтуючись на їх змісті;

 

– поштовий сервер Одержувача використовує технологію «Grey listing» і тривалий час відмовляє в прийомі повідомлень;

 

– поштовий сервер Одержувача відмовляє в прийомі повідомлень, якщо в повідомленнях виявлена посилання на ресурс, що не належить Ліцензіару або знаходиться в чорних списках URL-адрес.

 

7.3. Користувач несе повну відповідальність за зміст і форму повідомлень, за точність, достовірність, повноту, законність, якість та зміст інформації, що публікується Користувачем в своїх розсилках, правомірність використання логотипів, знаків для товарів і послуг, комерційних найменувань та інших об’єктів інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації , а також за відсутність в повідомленнях обов’язкової інформації, передбаченої законодавством Кіпру або іншим відповідним законодавством.

 

7.4. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці своїх даних авторизації (логін, пароль) необхідних для доступу до Особистого Кабінету. Дії, вчинені з допомогою Програмного забезпечення з використанням даних авторизації Користувача, вважаються виконаними Користувачем.

 

7.5. Інформація, яку надає Ліцензіар про свою діяльність у вигляді новин, прес-релізів та інших інформаційних матеріалів, є актуальною на дату їх складання. У зв’язку з подальшими подіями і по закінченню часу деяка така інформація може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак, Ліцензіар докладатиме розумні економічно обґрунтовані зусиль для того, щоб актуалізувати її або видалити.

 

7.6. Користувачеві надається інформація про різні проекти та майбутні події, що стосуються ПО, експериментальних функціях ПЗ і т.д., однак така інформація завжди буде носить попередній характер і актуальні події та обставини можуть відрізнятися в результаті впливу різних чинників.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Правилами Сторони несуть відповідальність відповідно до Правил та чинного законодавства.

 

8.2. Відповідальність Ліцензіара за будь-яким з положень Правил обмежується сумою 10,00 євро. Ці обмеження не застосовуються щодо тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до чинного законодавства.

 

8.3. Використання Користувачем Програмного забезпечення способом, не передбаченим Правилами, або з перевищенням наданих прав, є порушенням прав Ліцензіара.

 

8.4. Ні в якому разі жодна із Сторін не несе ніякої відповідальності перед іншою Стороною за будь-які втрачені вигоду, доходи чи непрямі, особливі, випадкові, підслідні, покриваючі або штрафні збитки, чи то дія за контрактом або делікт і незалежно від теорії відповідальності, навіть якщо стороні було повідомлено про можливість такого збитку. Вищевикладена заява про відмову від відповідальності не може бути застосована в ступені, в якій це заборонено законом.

 

8.5. У разі якщо використання Користувачем ПЗ за Правилами з метою розсилки повідомлень стало підставою для пред’явлення до Ліцензіара претензій, позовів та / або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та / або третіх осіб, Користувач зобов’язується негайно на вимогу Ліцензіата надати йому всю запитувану інформацію, що стосується такої розсилки і змісту повідомлень, сприяти Ліцензіару у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи судові витрати, витрати на сплату штрафів, витрати на юридичні послуги), завдані Ліцензіару в результаті пред’явлення йому таких претензій, позовів, розпоряджень у зв’язку з порушенням прав третіх осіб і / або чинного законодавства Кіпру та / або іншого відповідного законодавства.

 

8.6. У разі, якщо претензії третіх осіб, пред’явлені Користувачеві, пов’язані з порушенням Користувачем умов Правил, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Ліцензіара і врегулювати такі претензії самостійно, за свій рахунок і без залучення Ліцензіара, або вжити інших дій, що виключають виникнення витрат та збитків Ліцензіара. Ліцензіар має право самостійно прийняти заходи, спрямовані на захист репутації Ліцензіара або врегулювання претензій, в такому випадку Користувач зобов’язаний відшкодувати всі понесені Ліцензіаром витрати (включаючи судові витрати, витрати на сплату штрафів, витрати на юридичні послуги).

 

8.7. Всі штрафні санкції, передбачені Правилами, нараховуються за весь період прострочення.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Ліцензіар зобов’язується не використовувати базу Одержувачів Користувача будь-якими способами, крім тих, які необхідні для функціонування програмного забезпечення, не здавати в оренду і не продавати базу Одержувачів Користувача, а також докласти всіх розумних і достатніх з боку Ліцензіара зусиль для забезпечення недоступності зазначеної бази для третіх осіб .

 

9.2. Сторони приймають на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності документації та інформації в рамках Правил. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб без попередньої взаємної домовленості. З переданою документацією та інформацією можуть бути ознайомлені лише ті особи з персоналу Сторін або уповноважені ними особи, які безпосередньо пов’язані з виконанням зобов’язань по Правилам.

 

9.3. За окремим зверненням Користувача спрямованим Ліцензіару, а також після припинення дії Правил Ліцензіар видаляє зі своїх інформаційних носіїв всі дані і їх резервні копії, які містять персональну інформацію Користувача і його бази даних Одержувачів.

 

9.4. Факт прийняття Правил, не є конфіденційним, Користувач може інформувати необмежене коло осіб про те, що Користувач використовує ПЗ UniSender для доставки своїх інформаційних розсилок протягом терміну дії Правил.

 

9.5. Щоб уникнути сумнівів будь-які усні чи письмові обміни інформацією, листування, запити про виконання Сторонами умов Правил є конфіденційними.

 

9.6. Для забезпечення відповідності вимогам GDPR обробка персональних даних буде організована відповідно до ДОДАТКА ЩОДО ОБРОБКИ ДАНИХ ECOMZ HOLDING LIMITED, який включено за допомогою посилання на нього, має застосовуватися і Сторони погоджуються дотримуватися таких умов.

10. ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ

10.1. Протягом всього терміну дії Правил Користувач зобов’язується не оскаржувати будь-які права інтелектуальної власності Ліцензіара і не сприяти цьому.

 

10.2. Про випадки протиправного використання третіми особами Програмного забезпечення, що стали відомими Користувачеві, Користувач зобов’язується негайно повідомити Ліцензіара.

 

10.3. У разі, якщо до Користувача будуть пред’явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб у зв’язку з використанням програмного забезпечення, за умови відсутності вини Користувача, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Ліцензіара, а Ліцензіар вжити заходів для врегулювання таких претензій.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Правилами, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і непереборна за даних умов подія непереборної сили.

 

11.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі обставини як: землетруси, пожежі, повені, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, воєнні дії, а також зміни законодавства, що призвели до неможливість виконання Сторонами своїх зобов’язань за Правилами.

 

11.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за Правилами однієї із Сторін, вона зобов’язана сповістити іншу Сторону негайно після виникнення таких обставин, при цьому термін виконання зобов’язань за Правилами переноситься відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

 

11.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Правил шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про це із зазначенням дати відмови.

12. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО. СПОРИ

12.1. До Правил застосовується право Республіки Кіпр.

 

12.2. Сторони докладуть максимальних зусиль, щоб всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами за Правилами або в зв’язку з ним, вирішувалися шляхом переговорів. При недосягненні згоди, суперечки між Сторонами за Правилами або в зв’язку з ним будуть вирішуватися в судовому порядку за місцезнаходженням відповідача.

13. ТЕРМІН ДІЇ І УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВИЛ

13.1. Правила вступають в силу з моменту акцепту їх умов Користувачем і діють протягом усього терміну використання Програмного забезпечення Користувачем до закінчення терміну надання права за умови належного дотримання Кінцевим Користувачем умов Правил.

 

13.2. Ліцензіар залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Правил без виплати Користувачу будь-яких компенсацій, якщо

 

(А) відсоток Скарг від Одержувачів Користувача на отримання небажаної кореспонденції перевищить 0,5% від кількості адресатів в розсилках (але не менше 20 осіб) протягом 15 днів поспіль в сукупності і / або

 

(Б) Viber Media S.àr.l. забороняє або блокує надання послуг відправки повідомлень Viber в будь-якій формі або анулює / скасовує право або ліцензію, необхідні Ліцензіару та / або його контрагентам для надання відправки повідомлень Viber; в цьому випадку Ліцензіар має право розірвати Правила повністю або частково щодо відправки повідомлень Viber, направивши Користувачеві електронне повідомлення про розірвання з негайним вступом в силу.

 

13.3. У разі відсутності будь-якої активності Користувача в Особистому кабінеті, а саме невиконання входу в Особистий кабінет і / або відсутності будь-яких платежів за використання ПЗ на протязі 1 (одного) календарного року з моменту останнього входу в Особистий кабінет, Ліцензіар має право відмовити Користувачеві в наданні ПЗ і видалити Особистий кабінет і Інформаційні матеріали Користувача в повному обсязі або частково, тим самим припинивши дію Правил. Ліцензіар може вислати Користувачеві повідомлення по електронній пошті, зазначеної в Особистому Кабінеті, за 30 (тридцять) і / або 7 (сім) і / або 1 (один) календарний день до дати настання вказаної події. У разі якщо Кінцевий Користувач не відповідає на вислані повідомлення з проханням запобігти видаленню і / або не виконує вхід в Особистий кабінет, Ліцензіар не несе будь-якої відповідальності за збереження / незбереження даних Користувача, Особистого кабінету і Інформаційних матеріалів.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в умови Правил, про що може повідомити Користувача по електронній пошті, зазначеної Користувачем в Особистому кабінеті або шляхом розміщення такої інформації на сайті Ліцензіара, за 30 днів до вступу змін в силу відносно розсилок email, а щодо умов по SMS та / або Viber – за 72 години до вступу змін в силу. Користувач має право відмовитися від прийняття змінених умов Правил, не замовляти, не оплачувати і не використовувати Програмне забезпечення, і в такому випадку, Правила будуть вважатися розірваним. Використовуючи Програмне забезпечення, Користувач підтверджує свою згоду з умовами Правил в останній чинній редакції.

 

14.2. Відносно Повідомлень Viber Користувач поінформований, розуміє і погоджується, що Viber Media S.àr.l. постійно додає в його сервіси додаткові можливості, а чинне законодавство час від часу змінюється, тому відносно Повідомлень Viber Правила можуть переглядатися. З актуальною версією умов щодо Повідомлень Viber Користувач повинен зобов’язатися ознайомитися за адресою: http://www.viber.com/eula (Умови Viber). Користувач дає згоду на отримання повідомлень про оновлення Умов Viber за допомогою публікації оновлених Умов Viber на сервісах Viber Media S.àr.l .. Якщо Користувач не згоден з будь-якими положеннями оновлених Умов Viber, користувач повинен припинити використання Повідомлень Viber і / або видалити свою обліковий запис щодо Повідомлень Viber. Продовжуючи використовувати будь-який з сервісів Повідомлень Viber, Користувач приймає всі зміни в Умовах Viber.

 

14.3. Сторони дають свою згоду на обробку, збір і зберігання персональних даних, відповідно до норм чинного законодавства.

 

 

 

Редакція від 3 вересня 2018 року

 

 

 

ІКОМЗ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД

Реєстраційний номер: 309897

Юридична та поштова адреса:

Георгіу Каріу, 6В, офіс 6В,

Дасуполі, Строволос, 2014

Нікосія, Республіка Кіпр